Detaljplanering

Vi förvärvar råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder. Vi arbetar nära kommunerna med ett tydlig ambition att utveckla fastigheter med bostäder som harmoniserar med intilliggande miljöer och alltid med ett stort fokus på varsamhetskriterierna.

image1.jpeg
image0.jpeg

Framtagande av detaljplan med byggrätt om 3 nya våningsplan på befintlig sekelskiftesfastighet på Södermalm.

Kontakt

Torsgatan 40
113 62 Stockholm
info@lencaproperties.se

Lenca Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter i Stockholmsområdet. I vårt bostadssegment skapar vi unika hem för individer med höga krav på sitt boende. I vårt kommersiella segment skapar vi industri- och kontorslokaler/fastigheter för små och stora företagare. För oss är varje projekt unikt och vi använder oss av noggrant utvalda aktörer inom projektering, arkitektur, design, juridik, finansiering, försäkring och mäklartjänster.