top of page

Detaljplanering

Vi förvärvar råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder. Vi arbetar nära kommunerna med ett tydlig ambition att utveckla fastigheter med bostäder som harmoniserar med intilliggande miljöer och alltid med ett stort fokus på varsamhetskriterierna.

image1.jpeg
image0.jpeg

Framtagande av detaljplan med byggrätt om 3 nya våningsplan på befintlig sekelskiftesfastighet på Södermalm.

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

bottom of page